Onze Koning 2023, Bryan Van Meir, proficiat!

 

De Ware Gans.

de ware gans  

 

Een stukske geschiedenis, over het ontstaan van "De Ware Gans"

Armand... veur mij nen 33er en geft die meense on den toog ook iet.
Met deze woorden stapte Jos Van Wellen binnen bij "den Armand" in café de seven saeligheden. Al vlug ging den babbel over vroeger, over Lillo.
Over hoe goed het wel was en hoe wijd's de polders, en na den ???? 33er ging het over de dingen die we vroeger deden. Jos Van Wellen was vroeger toen Lillo nog Lillo was, gansrijder geweest. Den eenen lachte er mee en een ander keek bezorgd, was het daarom dat hij.......
Toen de 33ers in ons ogen 99ers leken, stelde de Jos "De Vraag" seg Armand woaroem richte hier ni terug een ganserijers maatschappij oep?
Armand keek den toog eens af en dacht er het zijne van, zo nen hoop tooghangers oep een peerd ja watte!

Maar Armand zou Armand niet zijn als hij er niets mee deed, als het voor Lillo was altijd.
Hij sprak zijn "connecties" bij de stad aan, mobiliseerde de verdere neerindoenders van Lillo, sprak een paar van zijn regelmatige toog hangers aan, en de Ware Gans was geboren
.

 

De Ware Gans werd opgericht in 1973, met als doel de verdwenen gansrijders vereniging van Lillo-Kruisweg te vervangen. Eigenlijk was deze nooit verdwenen, in de harten van de oud gansrijders. Doch door het verdwijnen van het grootste gedeelte van Lillo was het onmogelijk de vereniging nog te laten bestaan.


Met als grootste initiatiefnemer Jos Van Wellen , en als grootste steunpilaar Armand van Deutekom was de basis gelegd voor de Ware Gans.
Na de mobilisatie van de voltallige horeca was de beslissing vlug genomen.Lillo was terug in de race.


Met de steun van de Nieuwe Gans Berendrecht werd op 24 maart  1974 voor de eerste maal terug de gans gereden. De lottrekking en het slachten van de gans werd gedaan op de Blauwhoef, voor vele een teruggrijpen naar het roemrijke verleden van de gemeente Lillo.Met de gedachtegang dat ook dit gedeelte van Lillo nog moest verdwijnen, was dit een eerbetoon aan diegene die ons voorgegaan waren.  Met als uittredend koning Jos Van Wellen werd met 15 ruiters onder de galg gestreden voor de eerste koningskroon te Lillo-Fort.Vooral mensen van eigen bodem of oud Lillonaren streden deze eerste strijd.Ondermeer Marcel de Block, Pol Mul als burgemeester en Jos Cuypers als doktoor. Eindelijk was het Jos Van Aerde die met de eer ging lopen. En Lillo terugbracht in de race naar het Keizerschap. 

Het zou nog tot 1975 duren alvorens Lillo aan het keizerschap zou mogen deelnemen.

Een goed initiatief is ook het kinder eendenrijden dat telkens op de zaterdag van Lillo-Fort kermis plaats vind, dit is zowel voor de jongens als voor de meisjes een goede voorbereiding op het latere gansrijden.

Dat Lillo geen kleine vereniging bleef, is wel te merken aan het aantal keizerkronen die er de voorbije jaren naar Lillo kwamen.

Een opsomming van alle koningen en Keizers van de Ware Gans Lillo:

            Koning                                   Keizer

1974    Jos Van Aerde
1975    Werner Bril
1976    Alfons Schillemans
1977    Staf Meyer                                                             Staf Meyer
1978    Frans Keuppens
1979   Frans Keuppens
1980   Frans Keuppens
1981   Ward Huybrechts
1982   Louis Verresen
1983   Jan Van Agtmael
1984   Karel Van Roy
1985   Frank Lenaerts
1986   Benny Struyf
1987   Jan Vermeiren
1988   Karel Van Roy
1989   Frans Keuppens 
1990   Luc Van Weutswinckel
1991   Frank Lenaerts
1992   Georges Van Meir                                                  Frank Lenaerts
1993   Frank Lenaerts
1994   Frank Lenaerts
1995   Freddy Brands                                                         Freddy Brands
1996   Erik Adriaenssens                                                   Frank Lenaerts 
1997   Louis Wens
1998   Stanny Sanders
1999   Hugo Van Meir
2000   Steven Struyf
2001   Pasçal Van Meir                                                                                          
2002   ErikAdriaenssens                                                                                                          
2003 
Tim Malfait
2004  Wim Van Impe
2005  Freddy Brands
2006  Ronny Marijnissen
2007 Michael De Feu
2008  Chris Bastiaenssens      
                                         Chris Bastiaenssens
2009 Pascal Van Meir                                                         Freddy Brands
2010 Aendekerk Dennis
2011 Brands Freddy
                                                        Pascal Van Meir
2012 Len De Cock    
2013 Danny Marynissen     
2014  Aendekerk Dennis  
2015
 Andy Cloots
2016 Dennis Aendekerk
2017 Michael Van Meir

2018 Dennis Aendekerk
2019 Brett Keuppens
2020
Tibo Maes
2021
2022 Dennis Aendekerk
                                                  Dennis Aendekerk
2023 Bryan Van Meirhet vroegere gansrijden    het vroegere gansrijden   

 Top                                                                                        Lillo-Fort

Met medewerking van De Ware Gans Lillo.