Een rondleiding.

Laat ons vertrekken van de havenmarkt, het centrum van onze gemeente.

Centraal staat het standbeeld der gesneuvelde  van de eerste en de tweede wereldoorlog. Dit standbeeld, afkomstig van Lillo-Kruisweg, waar het voor de kerk stond, wordt meestal aangeduid als "Moeder Eyer", doch de dame die voor dit beeld poseerde was de schoonmoeder van de beeldhouwer, Rik Sauter, Anna Wijns (Louwke van 't licht) en stelt een treurende moeder voor wachtend op haar verloren zoon. Het werd gemaakt in 1931 en verplaatst naar Lillo-Fort in 1965.

Als we de markt rondkijken zien we eerst het huis "Den Prins van Oranje" , dat men volop aan her renoveren is,met daarnaast het oud Gemeentehuis thans omgedoopt tot Landhuis hetwelk onderdak gaf aan de vzw "Fort-Lillo" dewelke zich tot doel stelt de culturele en historische waarden van Lillo-Fort  te betrachten, thans staat deze zaak over te nemen. Daarnaast verbouwd Carl en daarnaast Pascale dan Café In de Seeven Saeligheden met daarnaast de Comandateurswoning met de zonnewijzer waar zich een antiek & brocanteriezaak  bevindt en daarnaast het eerste postkantoor, hetwelke nu B&B de Vesting is met 2 gastenkamers. Draaien we verder zien we café 't Pleintje met Nicole en Rudy dan de kerk St. Benedictus vroeger de kapel St. Jozef, nu een gewone woning daar de kerk ontheiligd is. En ertussen in de pomp die vroeger op de Kruisweg aan " de huiskes"stond. Rechts van de kerk zien we nog de oude waterput die tot 1953 de mensen van drinkwater voorzag.

Gaan we de Omwentelingsstraat in zien we achtereenvolgens Gasthof de Boerepan, in opbouw,en tentoonstellingsruimte 't Sloeberke. En nog twee burgers huizen, in het ene woont Marleen en Joris en het ander wordt bewoond door Jürgen.

We slaan de hoek om en komen aan het huis van Erwin.

Verder op de kazerneplein zien we de "witte huisjes" ook wel de officierswoningen genoemd, doch beter betiteld als de oudste kazerne van het fort, daar vroeger de officieren verspreid over het fort verbleven. Daar vinden we achtereenvolgens: Elise en Olivier, Agnes en Lieven, Karin en Jos en ten slotte Chantal.
De kazematten zijn volledig omgetoverd tot lofts, ze zijn bewoond door, Boke Yavuz , Ann en haar zoon, Simonne en Guido en door Sonja en Kurt . Het kruitmagazijn geeft onderdak aan, vzw "het kruitmagazijn". Verder nog het huis van Marcel en even verder Frieda geflankeerd door een nieuwe uitgave van de commandeurswoning, dewelke gebruik maak van de oude bakkerij De Polder en een gedeelte van het Poldermuseum. Aan de zijgevel van het kruidmagazijn zagen wij de oude "pisbak" waar Napoleon zijn gevoeg heeft achtergelaten.
(Onze gansrijders "De Ware Gans" zitten op dit ogenblik zonder lokaal, en moeten zich noodgedwongen behelpen met een tent. En voor hun feestelijkheden uitwijken naar elders)

We richten onze stappen naar de Stroomstraat daar zien we café Lauwke van 't Licht, bewoond en uitgebaadt door Kelly Ritchy en 3 kinderen, dan Residentie Scaldis, hetwelke men omgevormd heeft tot 8 wooneenheden, daar wonen Patrick,Jerry en Xavier.En aan de overzijde de ontmoetingsplaats Den Laesten Stuyver, geprangd tussen deze woont Wibke en Koen.

Rechts kunnen we de Tolhuisstraat in dewelke aan de rechterkant volledig ingenomen wordt door het Poldermuseum, een bezoek meer dan waard. Vroeger waren dit het postkantoor een café en de voorzijde van bakkerij de Polder. Aan de linkerzijde beginnen we met het douanecentrum,dewelke altijd te Lillo verbleven om het vervoer op stroom te controleren. Daarnaast wonen respectievelijk, Ria en Mil, Jo en Patrick ,dan Marijke en Willem in hun fotografie winkel. Verder is er nog het vroeger atelier van onze te vroeg verdwenen Jan Batist, een gedeelte is voorzien als tentoonstellingsruimte, deze is bewoond door Barbara en Ive met 4 kinderen.

Aan de haven staat het oude douanehuis ( beter gekend als 't Hobet) met Danielle

We zijn rond, doch raden wij U aan Lillo niet te verlaten voor ge alle dijken bewandelt hebt,vanwaar men vroeger de grootse polders kon bekijken. En de boer hij ploegde v.... moest verhuizen.

Top                                                                                                   Lillo-Fort