St. Benedictuskerk.


            VROEGER                                         NU

Vanaf 1681 heeft Lillo-Kruisweg een kerk,deze werd gebouwd ter vervanging van de verdwenen kerk van Oud-Lillo.

In 1831 werd ze door overstromingen zo geteisterd dat ze onbruikbaar was,door toedoen van de Hollanders, die nog op Lillo-Fort verbleven, en de polders onder water hielden. Het duurde  tot 1847 voor men met het bouwen van de nieuwe kerk begon dewelke in 1851 voltooid werd.

Op 25 april 1965, nadat reeds het kerkhof ontruimd was, bereikte de zuiger Fabiola de achterzijde van de kerk. Op deze beloken Pasen werd door pastoor Heymans met ondersteuning van Z.Exc. Mgr. Daem, bisschop van Antwerpen, de laatste mis opgedragen in de St. Benedictuskerk. De droevige plechtigheid werd door de meeste Lillonaren en oud Lillonaren  met gemengde gevoelens, maar in een grootse stilte opgevolgd.

In mei van het jaar 1965 begon men met de ontmanteling van de kerk. De pastoor bleef nog even mis opdragen te Lillo-Fort, doch ging dan naar zijn nieuwe parochie te 's Gravenwezel.

Dit sluit een periode af die onomkeerbaar is, menig oud Lillonaar was in deze kerk gedoopt had er zijn eerste en plechtige communie gedaan was er gehuwd en was er uiteindelijk ook ten graven gedragen.
Nooit meer.
 

Thans heeft de vroegere St. Jozef kapel op Lillo-Fort de naam overgenomen van St.Benedicthus.

Vanaf 2019 is de kerk te Lillo Fort ontheiligd en hebben er dus geen diensten meer plaats.

                                                             Afbraak van de St.Benedictus kerk  

Top
                                                                                                     
Lillo-Kruisweg