Lillo - Kruisweg

Plan

De Molen

De Kerk

De Blauwhoef 

Bloemenpracht op de Kruisweg

De fanfare

De kermis

De buurtspoorwegen

De onteigening

De 4 seizoenen

KMO te Lillo

Lillo-Kruisweg, was het grootste gedeelte van Lillo.En tevens het jongste gedeelte van onze gemeente.Door de vele overstromingen  moesten de mensen steeds wijken voor het water, door de indijkingen ontstond achter de ringdijk een leefgemeenschap op de kruispunten van twee banen, genaamd Lillo-Kruisweg. Dit is ook verdwenen in 1966 onder het havenzand.

 

                                                                         Welkom te Lillo

Lillo-Fort                                                                                                                                  Oud-Lillo

Dit moet je lezen "De  4   SEIZOENEN" van Louis Wens (zoon van Jeanne Van Simmeren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

de Eenhoorn
De Eenhoorn op zijn vroegere plaats

St. Benidiktus te Lillo-Kruisweg

De kerk te
Lillo-Kruisweg

Zicht van "de Blauwhoef" naar de Kruisweg
1953
Overstromingsramp